Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2022

Pi Node là gì - Hướng dẫn cài đặt Node Pi Network trên máy tính để bàn - Laptop mới chuẩn nhất

Hình ảnh
Pi Node là gì ?  Pi Node là gì ? Trong hệ sinh thái Pi thì Pi Node là vai trò thứ tư. Pi Node chạy trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay thay vì điện thoại di động, trên điện thoại di động chỉ dùng để đào Pi Network.  Cũng tương tự như các blockchain khác, Pi Node chịu trách nhiệm xác thực các giao dịch trên một sổ cái phân tán và giải quyết các thách thức trong việc duy trì một loại tiền tệ phân tán bằng cách yêu cầu tất cả các Node đi đến “đồng thuận” về thứ tự của các giao dịch mới đang được ghi lại.  Không giống như các Node sử dụng bằng chứng công việc như Bitcoin hoặc Ethereum, Pi Node sử dụng một thuật toán đồng thuận khác dựa trên Giao thức đồng thuận Stellar (SCP). Trong SCP, các nút tạo thành các nhóm đáng tin cậy (đại biểu) và chỉ đồng ý với các giao dịch mà các nút đáng tin cậy đó đồng ý. Trên thiết bị di động dùng để khai thác Pi, Pi Node tổng hợp thành một biểu đồ tin cậy toàn cầu cho phép các Node (nốt Pi) tạo thành các vị trí đại biểu để xác định ai có thể và khôn